Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Professorat UPC / Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM) / Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM)

Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM)

Analitzant les necessitats actuals del PDI en competències docents i basant-nos en les línies que configuren la formació docent del professorat en STEAM en les universitats més capdavanteres del món, hem configurat el programa de postgrau que ara presentem.


El postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) és un programa te com a objectiu que el participant sigui capaç de:

 • Assolir una sèrie de competències determinades
 • Aplicar els mètodes més moderns en l’educació de la tecnologia i l’enginyeria
 • Dotar-se d’eines metodològiques que li permetin posar en pràctica una docència d'alta qualitat

 Tots aquests objectius seran portats a l’aula d’una manera innovadora.
Prenent com a referència la definició de competències docents consensuades pel GIFD (Grup Interuniversitari de Formació Docent), les competències que s'assoliran amb aquest programa serien:
 • Interpersonal
 • Comunicativa
 • Metodològica
 • Planificació i Gestió
 • Treball en equip
 • Innovació docent
 • Competència Digital Docent

En base a aquestes competències i segons el nivell assolit es configuren una sèrie d’assignatures o mòduls que s’han agrupat en troncals i complementaris. Cursar les assignatures del bloc troncal ens garanteix l’assoliment de les competències al nivell que es considera adient per al professorat universitari.

Així mateix, per a professors de nova incorporació s’ha dissenyat un mòdul d’acollida d’1 ECTS de durada que es programarà quan sigui necessari. Aquest ECTS es convalidarà si el professor novell vol seguir realitzant el Postgrau en STEAM.

Qualsevol professor o professora de la UPC pot cursar aquest postgrau.

Per a tot el PDI que hagi fet formació prèvia amb I'CE i ho sol·liciti s’estudiarà què se li pot convalidar, i en particular per a aquells que hagin cursat el programa PIDU, el ProFI o alguns dels seus mòduls.

Si voleu convalidar alguna formació heu de notificar-nos (mitjançant correu electrònic a info.ice[@]upc.edu) el vostre interès i valorarem cas per cas el grau de convalidació. En cas de dubte, el director del programa estudiarà les possibles solucions.

Per assolir les competències abans esmentades, a raó de com a mínim 1 ECTS per competència, el postgrau s’ha configurat en 3 grans blocs, que sumen en total 15 ECTS. 6 d’aquests ECTS corresponen al projecte:
 • 1 ECTS del Mòdul Inicial d’Acollida per a noves incorporacions.
 • 3 ECTS de matèries complementàries

  Bloc de coneixements que complementen la part de matèries bàsiques. Es poden escollir d’entre la formació que l’ICE programa específicament o d’entre tota l’oferta prèvia acceptació de la direcció del programa, i que poden anar variant cada any. Es poden cursar crèdits de les matèries bàsiques dins d’aquest còmput.

 • 6 ECTS de matèries bàsiques o troncals

  En els cursos d’aquest bloc es treballen les competències docents al nivell adient per al professorat universitari. L’oferta de formació que es programa anualment permet assolir els nivells adequats per cadascuna de les competències. El cursos que s’ofereixen inclouen una part presencial, una part de treball personal i una part de tutoria del ponent, que pot variar quant a proporcions segons el curs però que cal realitzar en tots els casos.

  S’han d’anar cursant fins a arribar als 6 ECTS com a mínim.

 • 6 ECTS Projecte

  La temàtica i l’àmbit d’aplicació del projecte de fi de postgrau s’ha acordar amb el tutor i inclou el seguiment per part d’aquest. Es pot començar a realitzar un cop assolits 6 ECTS de la part de formació.

  Acollida
  1 ECTS
  Matèries troncals
  6 ECTS
  Matèries complementàries
  3 ECTS
  Projecte
  6 ECTS

S’han de cursar un total de 200h lectives independentment del projecte (amb un mínim de 6 ECTS de la part troncal) que han de permetre assolir les competències definides.


Els 16 ECTS del postgrau s’han de cursar en un mínim de 3 semestres, malgrat que recomanem fer-ho en 4 per assolir millor els coneixements. El projecte dura 3 semestres i es pot realitzar en paral·lel amb algun dels cursos dels altres dos blocs.

Per realitzar el postgrau es programem des de l’ICE un seguit d’accions formatives, que es van programant al llarg del curs acadèmic. En la següent taula s’han estructurat dividint-les entre les que permeten assolir les competències docents amb el mínim nivell demandat (bloc troncal) i la resta (complementàries). La formació de la part transversal pot variar d’un any a l’altre, però generalment es manté. La formació de la part específica és més flexible i adaptable a noves incorporacions.


CURS / ASSIGNATURA TRONCALSHores alumne/curs
Com crear contextos comunicatius orals eficaços? Competència Comunicativa oral per a ensenyar i aprendre a la universitat. Campus de Terrassa10
Com desenvolupar el treball en equip en xarxa20
Comunicació docent escrita7
Curs per a la formació en habilitats socials del docent universitari25
Disseny d'assignatures basat en competències17
Innovació docent: que és i com és8
Metodologies per desenvolupar una innovació o investigació en STEM18
Puc actualitzar, activament, la meva metodologia docent? Implicacions i exemples25
Cursos de competència digital docent
ATENEA: Curs inicial3
ATENEA: Curs de nivell mitjà3
Elements avançats d'ATENEA3
Introducció de notes a Atenea: Sistema simplificat3
Introducció de Notes a Atenea: EINES avançades3
Qüestionaris Atenea6
ATENEA avançat: "activitat Taller"10
ATENEA Avançat: Creació de recursos d'aprenentatge H5P4
Elements i organització d'estratègies d'avaluació2
Eines d'avaluació on line2
Curs de visualització de continguts a Atenea4
ATENEA avançat: Gestió de Qualificacions en ATENEA.2
Hores totals part troncal175
CURS / ASSIGNATURA COMPLEMENTÀRIESHores alumne/curs
Aprenentatge basat en projectes: com començar ja8
Com comunicar amb persones d'altres cultures4
Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) en l'assignatura que imparteixo12
Comunicar i ensenyar amb humor.10
El docent davant la càmera.16
La classe invertida: eines i recursos per implementar-la8
Més enllà de l’aula: L’aprenentatge basat en reptes. Una docència amb impacte3
Optimització del treball del professorat5
Tècnica de veu16
Avaluació de l’aprenentatge
Pràctica docent/carpeta docent
Tutoria
Temes de gènere
Temes de discapacitat
Hores totals part complementària82

Projecte150

Tant en el bloc troncal com en el complementari s’han de superar cadascuna de les avaluacions dels diversos tallers, cursos o seminaris que els constitueixen. Aquestes avaluacions depenen del formador de cada curs.

Per superar el postgrau cal cursar com a mínim 150h de la part troncal i la resta d’ECTS es poden fer tant amb la resta de formació de la part de competències transversals o bé escollint assignatures de la part de competències específiques.

Per superar el projecte s’ha de realitzar una presentació pública del treball davant d’un tribunal compost per tres membres del professorat de la matèria.

També es consideren les convalidacions d’altres formacions realitzades a l’ICE de la UPC i de cursos d’altres universitats (degudament documentats). La proposta de convalidacions es valorarà per la direcció del postgrau.

Direcció del programa 

Antoni Perez-Poch
Professor  del departament de Ciències de la Computació a l'EUETIB-UPC. Físic i Enginyer en Electrònica i en Informàtica. Màster en estudis espacials per la ISU. Subdirector de l'ICE


Professorat

Tot el professorat que imparteix els cursos d'aquest programa ha estat seleccionat tenint en compte la seva experiència, els seus coneixements i les tècniques docents emprades, així com la innovació docent que ha dut a terme.

Bloc obligatori

Mª Pilar Almajano PablosDoctora en Ciències Químiques. Professora del Departament d’Enginyeria Química de la UPC.

Ignacio de Corral Manuel de Villena. Enginyer tècnic en Topografia i Pedagog. Professor de Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Secretari Acadèmic de l’ICE de la UPC

David López Álvarez. Doctor en Informàtica. Professor de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), director de l’ICE de la UPC i del màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, també de la UPC.

Fermín Sánchez Carracedo. Doctor en Informàtica. Professor del Departament d’Arquitectura de Computadors. Adjunt d'innovació de la FIB-UPC

Miguel Valero Garcia. Doctor en Informàtica. Professor del Departament d’Arquitectura de Computadors. Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la UPC.

Bloc optatiu

El professorat de la part optativa depèn dels cursos que s’escullin i es pot consultar en la informació de cadascun dels cursos a mesura que es vagin programant.

 


Si es superen les avaluacions previstes, el Postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEAM), dóna accés a la titulació de postgrau per part de la Fundació Politècnica de Catalunya.

Així mateix, un cop superada la part obligatòria del programa de postgrau, independentment de si no es continua amb la part optativa i el projecte, s’obté un certificat de Formació Contínua per part també de la Fundació Politècnica de Catalunya.

El cost del programa és finançat pel Fons de Formació Contínua (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, AFEDAP), que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP). Per tant, el postgrau no té cap cost per al professorat de la UPC.

Si esteu interessats a cursar el postgrau, només cal que us aneu inscrivint directament en el cursos que us anirem proposant, ja que l’ICE gestiona l’expedient de cada participant que s’hi inscrigui.

Si voleu convalidar alguna formació feta anteriorment a l’ICE, sí que heu de notificar-nos (mitjançant correu electrònic a info.ice@upc.edu) el vostre interès i valorarem cas per cas el grau de convalidació.

 

Cursos

Relació de cursos programats i/o en preparació específics del postgrau, tant de la part obligatòria com de l’optativa. La informació de cada curs la trobareu clicant sobre el seu nom: